Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján:

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Azonosító adatok

Elnök: Dr. Filep Bálint
Rektor:  
Kancellár: Dr. Kovács Zsolt
Intézmény neve: Széchenyi István Egyetem
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
 
Adószám: 19253079-4-08
Csoportos adóazonosító: 17782294-5-08
Csoportos közösségi adószám: HU17782294
 
Felsőoktatási Intézmény gazdálkodási rendje: magán közhasznú
Köhasznú szerv fokozata: közhasznú szervezet
Gazdasági szervezet törzsszáma: 19253079
Gazdálkodási forma: 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
   
VPID szám: HU0103606925
PIC szám: 999879590
Statisztikai szám: 19253079-8542-563-08
TEÁOR szám: 8542 - Felsőfokú oktatás
TB azonosító szám: 251396215
Intézményi azonosító: FI38696 (Nyilvántartási szám)
 
Bankszámlavezető intézet: MKB Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 10300002-10801842-00014908
IBAN számlaszám: HU76 10300002-10801842-00014908
SWIFT kód: MKKBHUHB
 

Hallgatói befizetések kezelésére használt gyűjtőszámla adatai

Bankszámlavezető intézet: MKB Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 10300002-10801842-00024907
IBAN számlaszám: HU54 10300002-10801842-00024907
SWIFT kód: MKKBHUHB
Kedvezményezett neve: Széchenyi István Egyetem
   

Az egyetem vezetői, elérhetőségi adatok

Egyetem vezetése  
Elnök: Dr. Filep Bálint  
E-mail cím: filep.balint##kukac##sze.hu  
Telefonszám: +36 (96) 503-400/3113  
     
Rektor:    
E-mail cím:    
Telefonszám:    
     
Kancellár: Dr. Kovács Zsolt  
E-mail cím: kovacs.zsolt##kukac##sze.hu  

Telefonszám:

+36 (96) 503-402  
   
Irányító Testület Titkárság  
Ivánné Szabó Tímea  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 203.  
Telefonszám: +36 (96) 503-400/3113  
E-mail cím: ivanne##kukac##sze.hu  
   
Elnökhelyettes  
nemzetközi stratégiai elnökhelyettes: Dr. Lukács Eszter PhD.  
Telefonszám: +36 (96) 613-778  
Titkárság: + 36 (96) 503-400 / 3031 mellék  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 209.  
   
Rektorhelyettes  
Oktatási rektorhelyettes: Dr. habil. Zseni Anikó  
Telefonszám: +36 (96) 503-400/3122  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási ép. 101.  
   
Humánerőforrás Igazgatóság  
Igazgazó: Váginé Varga Zsuzsanna  
Telefonszám:  +36 (96) 503-427  
Iroda:  Győr Egyetem tér 1. igazgatási Ép. 405.  
   
Oktatásszervezési Igazgatóság  
Igazgató:  Tátrai Zsófia Rita  
Telefonszám: +36 (96) 503-400 / 3011  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 204.  
   
Tanulmányi Osztály  
Osztályvezető: Horváth Renáta  
Telefonszám: +36 (96) 503-407  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. földszint  
   
Egyetemi Szolgáltató Központ és Kollégium  
Központvezető: Máté Eszter  
Telefonszám: +36 (96) 503-723  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Új-Tudástér épület 106.  
   
Felnőttképzési Központ  
Központ vezető: Némethné Farkas Kata  
Telefonszám: +36 (96) 613-579  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 105.  
   
Finanszírozási Monitoringért Felelős Igazgatóság  
Főigazgató: Papatyi Csaba  
Telefonszám: +36 (96) 503-403  
Titkárság: +36 (96) 503-400/ 3131 mellék  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 611.  
   
Pályázati Igazgatóság  
Igazgató: Mészáros Nóra
Telefonszám: +36 (96) 613-558  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 109.  
Honlap: palyazat.sze.hu  
   
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság  
Igazgató: Bertalan-Szabó Tímea  
Telefonszám: +36 (96) 503-400/3008  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 605.  
   
Intergritásért Felelős Igazgatóság  
Igazgató:  Csikorné Horváth Gabriella  
Telefonszám:  +36 (96) 503-424  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. igazgatási ép. 508  
   
Portfóliómenedzsment és Vagyongazdálkodási Igazgatóság  
Központvezető: Dr. Sipos Gertrúd  
Telefonszám:  +36 (96) 503-400/3064  
Iroda:  Győr Egyetem tér 1. UT-229  
   
Egyetemi Könyvtár és Levéltár  
Igazgató: Tóth Csilla  
Telefonszám: +36 (96) 503-441  
Iroda: Győr Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület, IS-014  
   
Apáczai Csere János Humán, Pedagógiai- és Társadalomtudományi Kar  
Dékán: Dr. Pongrácz Attila  
Telefonszám: +36 (96) 516-733  
Honlap: ak.sze.hu  
   
Audi Hungaria Járműmérnöki Kar  
Dékán: Dr. Dogossy Gábor  
Telefonszám: +36 (96) 613-505  
Titkárság: +36 (96) 503-400/3213-as mellék  
Iroda: Főépület B 304. szoba  
Honlap: ahjk.sze.hu  
   
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar  
Dékán: Dr. habil. Smuk Péter PhD  
Telefonszám: +36 (96) 503-470  
Titkárság: +36 (96) 503-470  
+36 (96) 503-400/ 3376 mellék  
Iroda: "J" épület Fsz. 6. szoba  
Honlap: dfk.sze.hu  
   
Egészség- és Sporttudományi Kar  
Dékán: Dr. Nagy Sándor  
Telefonszám: +36 (96) 613-591  
Titkárság: +36 (96) 613-590  
Honlap: esk.sze.hu  
   
Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar  
Dékán: Dr. Horváth Balázs  
Telefonszám: +36 (96) 503-400/3494-es mellék  
Titkárság: +36 (96) 613-630  
Iroda: Főépület A 504. szoba   
Honlap: eekk.sze.hu  
   
Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar  
Dékán: Prof. Dr. Horváth Zoltán
Telefonszám: +36 (96) 613-547  
Titkárság: +36 (96) 503-400/3657-es mellék  
Iroda: Főépület B 302. szoba  
Honlap: givk.sze.hu  
   
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar  
Dékán: Dr. Csicsmann László
Telefonszám: +36 (96) 503-480  
Titkárság: +36 (96) 503-400/ 3123 mellék  
Iroda: Menedzsment Campus 221.  
Honlap: kgk.sze.hu  
   
Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar  
Dékán: Dr. Szalka Éva  
Telefonszám: +36 (96) 566-637  
Titkárság: +36 (96) 566-620  
Honlap: akmk.sze.hu  
   
Művészeti Kar  
Dékán: Dr. Hontvári Csaba  
Telefonszám: +36 (96) 329-735  
Titkárság: +36 (96) 613-650  
Honlap: muk.sze.hu  

Szervezeti struktúra

A Széchenyi István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi oldalról letölthető: https://munkatars.sze.hu/downloadmanager/index/id/9292/m/13936

Ügyfélkapcsolati vezető, közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok az Oktatásszervezési Igazgatóságnál igényelhetőek:

Ügyfélkapcsolati vezető:

       Dr. PhD Kovács Zsolt
       Kancellár
       Széchenyi István Egyetem
       9026 Győr, Egyetem tér 1.
       Tel: 06/96/503-402, +36 (96) 503-400/3678
       Fax: 06/96/503-406
       Email: kovacszs@sze.hu

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Dr. Pőcze Péter László

Email: pocze.peter@sze.hu

Tel.: +36 96 503 400/3423

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Az egyetem alaptevékenysége, feladat- és hatáskörét meghatározó szabályok

A legfontosabb jogszabályok listája:

 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról
 • 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 • 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről
 • 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
 • 221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet a Felsőoktatási Minőségi Díjról
 • 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről
 • 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról
 • 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és a fejlesztés egyes kérdéseiről
 • 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
 • 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
 • 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról
 • 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • A Kormány 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról
 • 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 • 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Az egyetem nyilvántartásai

A hallgatói adatok nyilvántartására a Neptun.Net egységes tanulmányi rendszert használja az intézmény. (A rendszer leírása.)
Az adminisztrációs folyamatok támogatására a Poszeidon ügyviteli és iktatási rendszert használja az intézmény. (A rendszer leírása.)

Egyetemi kiadványok

Hirdetmények,közlemények

Pályázatok

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések

Ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési tervek

Közbeszerzési szerződések és szerződésmódosítások

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Tájékoztató a szerződések teljesítéséről

TÁMOGATÁSOK

Szakképzési támogatások

2004. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés
2005. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés
2008. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés
2009. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés
2010. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés
2011. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés

SZJA 1% felajánlások

2008. évi SZJA 1% felajánlások Megtekintés
2009. évi SZJA 1% felajánlások A Széchenyi István Egyetem megköszöni a részére felajánlott 2009. évi SZJA 1%-át, 331.489,-Ft-ot, melyet előadótermekbe parafatáblák és hangjegyvonalas tábla vásárlására fordított.
2010. évi SZJA 1% felajánlások A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2010. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 79.261,- Ft-ot, melyet tanulmányi kirándulás költségeinek fedezésére fordítottunk.
2011. évi SZJA 1% felajánlások A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2011. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 171.881,- Ft-ot, melyet működési költségre és előadótermekbe filctollas acéltábla vásárlására fordítottunk.
2012. évi SZJA 1% felajánlások A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2012. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 165.035,- Ft-ot, melyet működési költségre és  tanulmányi kirándulás költségeinek fedezésére fordítottunk.
2013. évi SZJA 1% felajánlások

A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2013. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 253.253,- Ft-ot, melyet működési költségre és  tanulmányi kirándulás költségeinek fedezésére fordítottunk.

2014. évi SZJA 1% felajánlások

A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2014. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 400.536- Ft-ot, melyet működési költségre, reklám és marketing célra és hallgatóknak tanulmányi kirándulás költségeinek fedezésére fordítottunk.

2016. évi SZJA 1% felajánlások

A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2016. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 505.266- Ft-ot, melyet köztartozás rendezésére, és a hallgatóknak tanulmányi kirándulásához történő hozzájárulásra fordítottunk.

2017. évi SZJA 1% felajánlások

A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2017. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 596.612 Ft-ot, melyet köztartozás rendezésére, a hallgatók tanulmányi kirándulásához történő hozzájárulásra, valamint működési- és reklám, marketing célokra fordítottunk.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapító Okirat

A szervezet alapadatai

A kuratórium ügyrendje

Adatbiztonsági- és adatvédelmi szabályzat

2021. évi számviteli beszámoló