Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján:

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Azonosító adatok

Elnök: Dr. Filep Bálint
Rektor: Prof. Dr. Baranyi Péter Ph.D., D.Sc.
Kancellár: Dr. Kovács Zsolt
Intézmény neve: Széchenyi István Egyetem
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
 
Adószám: 19253079-4-08
Csoportos adóazonosító: 17782294-5-08
Csoportos közösségi adószám: HU17782294
 
Felsőoktatási Intézmény gazdálkodási rendje: magán közhasznú
Köhasznú szerv fokozata: közhasznú szervezet
Gazdasági szervezet törzsszáma: 19253079
Gazdálkodási forma: 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
   
VPID szám: HU0103606925
PIC szám: 999879590
Statisztikai szám: 19253079-8542-563-08
TEÁOR szám: 8542 - Felsőfokú oktatás
TB azonosító szám: 251396215
Intézményi azonosító: FI38696 (Nyilvántartási szám)
 
Bankszámlavezető intézet: MKB Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 10300002-10801842-00014908
IBAN számlaszám: HU76 10300002-10801842-00014908
SWIFT kód: MKKBHUHB
 

Hallgatói befizetések kezelésére használt gyűjtőszámla adatai

Bankszámlavezető intézet: MKB Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 10300002-10801842-00024907
IBAN számlaszám: HU54 10300002-10801842-00024907
SWIFT kód: MKKBHUHB
Kedvezményezett neve: Széchenyi István Egyetem
   

Az egyetem vezetői, elérhetőségi adatok

Egyetem vezetése
Elnök: Dr. Filep Bálint
E-mail cím: filep.balint##kukac##sze.hu
Telefonszám: +36 (96) 503-400/3113
   
Rektor: Dr. Baranyi Péter Zoltán
E-mail cím: baranyi.peter##kukac##sze.hu
Telefonszám: +36 (96) 503-401
   
Kancellár: Dr. Kovács Zsolt
E-mail cím: kovacs.zsolt##kukac##sze.hu

Telefonszám:

+36 (96) 503-402
 
Irányító Testület Titkárság
Hergenrőder Anett
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 204.
Telefonszám: +36 (96) 503-400/3111
E-mail cím: hergenroder.anett##kukac##sze.hu
Ivánné Szabó Tímea
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 203.
Telefonszám: +36 (96) 503-400/3113
E-mail cím: ivanne##kukac##sze.hu
 
Rektorhelyettesek
Oktatási rektorhelyettes: Dr. Lukács Eszter PhD.
Telefonszám: +36 (96) 613-778
Titkárság: + 36 (96) 503-400 / 3031 mellék
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 209.
 
Kutatási infrastruktúráért felelős rektorhelyettes: Prof. Dr. Dóka Ottó
Telefonszám: +36 (96) 503-400/3005
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Tanulmányi Épület, A-104
 
Humánerőforrás Igazgatóság
Igazgazó: Váginé Varga Zsuzsanna
Telefonszám:  +36 (96) 503-427
Iroda:  Győr Egyetem tér 1. igazgatási Ép. 405.
 
 Irányító Testületi Titkárság
Igazgató:  Tátrai Zsófia Rita
Telefonszám: +36 (96) 503-400 / 3011
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 204.
 
Tanulmányi Osztály
Osztályvezető: Horváth Renáta
Telefonszám: +36 (96) 503-407
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. földszint
 
Egyetemi Szolgáltató Központ
Központvezető: Máté Eszter
Telefonszám: +36 (96) 503-723
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Új-Tudástér épület 106.
 
Felnőttképzési Központ
Központ vezető: Némethné Farkas Kata
Telefonszám: +36 (96) 613-579
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 105.
 
Gazdasági Igazgatóság
Főigazgató: Papatyi Csaba
Telefonszám: +36 (96) 503-403
Titkárság: +36 (96) 503-400/ 3131 mellék
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 405.
 
Pályázati Iroda
Központ vezető: Dr. PhD Tamándl László 
Telefonszám: +36 (96) 613-720
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 109.
Honlap: palyazat.sze.hu
 
Pénzügyi Igazgatóság
Igazgató: Csikorné Horváth Gabriella 
Telefonszám: +36 (96) 503-424
Iroda: Győr Egyetem tér 1. Igazgatási Ép. 410.
Honlap: penzugy.sze.hu
 
Vállalkozásfejlesztési és Portfóliómenedzsment Központ
Központvezető:  
Telefonszám:   
Iroda:   
 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár
Igazgató: Tóth Csilla
Telefonszám: +36 (96) 503-441
Iroda: Győr Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület, IS-014
 
Apáczai Csere János Kar
Dékán: Dr. Pongrácz Attila
Telefonszám: +36 (96) 516-733
Honlap: ak.sze.hu
 
Audi Hungaria Járműmérnöki Kar
Dékán: Dr. Hanula Barna
Telefonszám: +36 (96) 613-505
Titkárság: +36 (96) 503-400/3213-as mellék
Iroda: Főépület B 304. szoba
Honlap: ahjk.sze.hu
 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Dékán: Prof. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit
Telefonszám: +36 (96) 503-470
Titkárság: +36 (96) 503-470
+36 (96) 503-400/ 3376 mellék
Iroda: "J" épület Fsz. 6. szoba
Honlap: dfk.sze.hu
 
Egészség- és Sporttudományi Kar
Dékán: Dr. Nagy Sándor
Telefonszám: +36 (96) 613-591
Titkárság: +36 (96) 613-590
Honlap: esk.sze.hu
 
Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar
Dékán: Dr. Horváth Balázs
Telefonszám: +36 (96) 503-400/3494-es mellék
Titkárság: +36 (96) 613-630
Iroda: Főépület A 504. szoba 
Honlap: eekk.sze.hu
 
Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
Dékán: Prof. Dr. Wersényi György
Telefonszám: +36 (96) 613-547
Titkárság: +36 (96) 503-400/3357-es mellék
Iroda: Főépület B 301. szoba
Honlap: givk.sze.hu
 
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Dékán: Dr. Papp Ilona
Telefonszám: +36 (96) 503-480
Titkárság: +36 (96) 503-400/ 3123 mellék
Iroda: Menedzsment Campus 221.
Honlap: kgk.sze.hu
 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Dékán: Dr. Szalka Éva
Telefonszám: +36 (96) 566-637
Titkárság: +36 (96) 566-620
Honlap: mek.sze.hu
 
Művészeti Kar
Dékán: Dr. Hontvári Csaba
Telefonszám: +36 (96) 329-735
Titkárság: +36 (96) 613-650
Honlap: zene.sze.hu

Szervezeti struktúra

A Széchenyi István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi oldalról letölthető: https://munkatars.sze.hu/downloadmanager/index/id/9292/m/13936

Ügyfélkapcsolati vezető, közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok az Oktatásszervezési és Tanárképzési Főigazgatóságnál igényelhetőek:

Ügyfélkapcsolati vezető:

       Dr. PhD Kovács Zsolt
       Kancellár
       Széchenyi István Egyetem
       9026 Győr, Egyetem tér 1.
       Tel: 06/96/503-402, +36 (96) 503-400/3678
       Fax: 06/96/503-406
       Email: kovacszs@sze.hu

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Dr. Pőcze Péter László

Email: pocze.peter@sze.hu

Tel.: +36 96 503 400/3423

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Az egyetem alaptevékenysége, feladat- és hatáskörét meghatározó szabályok

A legfontosabb jogszabályok listája:

 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról
 • 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 • 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről
 • 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
 • 221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet a Felsőoktatási Minőségi Díjról
 • 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről
 • 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról
 • 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és a fejlesztés egyes kérdéseiről
 • 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
 • 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
 • 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról
 • 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • A Kormány 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról
 • 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 • 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Az egyetem nyilvántartásai

A hallgatói adatok nyilvántartására a Neptun.Net egységes tanulmányi rendszert használja az intézmény. (A rendszer leírása.)
Az adminisztrációs folyamatok támogatására a Poszeidon ügyviteli és iktatási rendszert használja az intézmény. (A rendszer leírása.)

Egyetemi kiadványok

Hirdetmények,közlemények

Pályázatok

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések

Ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési tervek

Közbeszerzési szerződések és szerződésmódosítások

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Tájékoztató a szerződések teljesítéséről

TÁMOGATÁSOK

Szakképzési támogatások

2004. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés
2005. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés
2008. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés
2009. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés
2010. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés
2011. évi Szakképzési Támogatások Megtekintés

SZJA 1% felajánlások

2008. évi SZJA 1% felajánlások Megtekintés
2009. évi SZJA 1% felajánlások A Széchenyi István Egyetem megköszöni a részére felajánlott 2009. évi SZJA 1%-át, 331.489,-Ft-ot, melyet előadótermekbe parafatáblák és hangjegyvonalas tábla vásárlására fordított.
2010. évi SZJA 1% felajánlások A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2010. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 79.261,- Ft-ot, melyet tanulmányi kirándulás költségeinek fedezésére fordítottunk.
2011. évi SZJA 1% felajánlások A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2011. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 171.881,- Ft-ot, melyet működési költségre és előadótermekbe filctollas acéltábla vásárlására fordítottunk.
2012. évi SZJA 1% felajánlások A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2012. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 165.035,- Ft-ot, melyet működési költségre és  tanulmányi kirándulás költségeinek fedezésére fordítottunk.
2013. évi SZJA 1% felajánlások

A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2013. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 253.253,- Ft-ot, melyet működési költségre és  tanulmányi kirándulás költségeinek fedezésére fordítottunk.

2014. évi SZJA 1% felajánlások

A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2014. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 400.536- Ft-ot, melyet működési költségre, reklám és marketing célra és hallgatóknak tanulmányi kirándulás költségeinek fedezésére fordítottunk.

2016. évi SZJA 1% felajánlások

A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2016. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 505.266- Ft-ot, melyet köztartozás rendezésére, és a hallgatóknak tanulmányi kirándulásához történő hozzájárulásra fordítottunk.

2017. évi SZJA 1% felajánlások

A Széchenyi István Egyetem megköszöni a 2017. évben átutalt SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt 596.612 Ft-ot, melyet köztartozás rendezésére, a hallgatók tanulmányi kirándulásához történő hozzájárulásra, valamint működési- és reklám, marketing célokra fordítottunk.